Opistognathus rosenblatti

View previous topic View next topic Go down

Opistognathus rosenblatti

Post by Trond Erik on Sun Jul 21, 2013 10:53 am


OPISTOGNATHUS ROSENBLATTI
Norsk navn: Blåflekkete kjevefisk.
Engelsk navn: Blue-spotted jawfish og Blue Dot Jawfish.

.:SLEKTSBESKRIVELSE:.
Opistognathus er en slekt av kjevefisk med 64 arter og er dermed den mest tallrike slekten av kjevefisker. Kjevefisk ligner fysisk på blennyer. De er utstrakte og har hode, øyne og munn som er relativt store i forhold til resten av kroppen.

De lever typisk i tunneler som de graver ut i sanda. Tunnelene er 10 til 23 cm dyp og kan strekke seg over 20 cm i lengde. De er bygget av grovere sand, korallstein, og andre harde materialer kjevefisken har tilgang til.

De vil lete etter mat i et forholdsvis begrenset område utenfor tunnelen og vil foretrekke å svømme noen cm over tunnelen sin og jakte på zooplankton. De vil utvise territoriell aggresjon mot artsfrender men ikke mot andre arter. De er derimot sky og vil lett la seg skremme av aktive, større fisker, og da holde seg inne i tunnelen sin, ofte med bare hodet stikkende opp.

De kjennetegnes også ved å være munnrugere.

.:UTSEENDE:.
Opistognathus rosenblatti er orange med blå, irregulære flekker. Den kan bli 10 cm i lengde.

Det er vanskelig å skille kjønnene hos kjevefisker fra hverandre, men det sies at hannen har større munnhule og hode i forhold til kroppen enn hunner. Under leksatferd vil hannens bakre halvdel bli hvit (seksuell dikromatisme).

.:ATFERD:.
O. rosenblatti lever i større kolonier i naturen. I akvarier anbefales det derimot å bare holde én, ev et etablert lekspar. De vil dekke til tunnel-inngangen hver natt og åpne den igjen om morgenen.

.:MATVANER:.
O. rosenblatti lever av bentiske og planktoniske små virvelløse dyr. I akvarier vil de ta de meste som tilbys av kjøttfull mat.

.:SYKDOM:.

.:OPPDRETT:.
Som munnruger er O. rosenblatti relativ enkel i oppdrett. For mer informasjon: http://tinyurl.com/mz3e45e

.:VANSKELIGHETSGRAD:.
Dette er en enkel og fredelig fisk men vil kunne utvise aggressjon ovenfor artsfrender, så den bør holdes alene eller i etablerte par. Den bør ha dyp sand- og grusbunn for å trives, minst 10 cm, og sanda bør være grovkornet. Den kan godt ha tilgang til snegleskjell, biter av død steinkorall, og andre harde materialer. Minimum volum på akvariet er 130 liter.

avatar
Trond Erik
 
 

Admin
Antall Innlegg : 3887
Ryktepoeng : 228
Medlem siden : 2012-12-20
Bosted : Trondheim / Ugla

View user profile http://www.saltvannsprat.com

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum