Tetraodontiformer er en order av fisker som inneholder 10 familier og omtrent 360 arter. Fisker i denne ordenen skiller seg fra andre ved å ha nærmest bisarre kroppsformer som skiller seg betydelig fra det vandte kroppsplanet hos andre fisker. Disse formene går fra kubiske og triangulære (koffertfisker), globulære (pinnsvin- og kulefisk) til lateralt sammenpressede (filefisk og avtrekkere, sistnevnte har sin egen seksjon i databasen). De fleste fisker i denne ordenen, og alle som er tatt med her, har svært rigide kropper uten mulighet for lateral fleksibilitet. Dette medfører at de er sakte-svømmende og avhengige av finnene for fremdrift. Siden de ikke kan rømme fra farer ved hastighet, har arter i denne ordenen utviklet andre beskyttelsesmekanismer: samtlige har forsterkede skjell, filefisker har seigt skinn, kulefisker og pinnsvinfisk kan blåse seg opp, og flere arter inneholder toksinet tetratoksin.


Acreichthys tomentosus

Langhalet filefisk
(Aluterus scriptus)

Svartflekket kulefisk
(Arothron nigropunctatus)

Tynnstripete kulefisk
(Arothron manilensis)

Labyrint-kulefisk
(Arothron mappa)

Leopardkulefisk
(Canthigaster leoparda)

Papua-kulefisk
(Canthigaster papua)

Canthigaster rostrata

Solanders kulefisk
(Canthigaster solandri)

Valentins kulefisk
(Canthigaster valentini)

Frynsefilefisk
Chaetodermis pencilligerus

Chilomycterus antennatus

Stripete pinnsvinfisk
(Chilomycterus schloepfi)

Vanlig pinnsvinfisk
(Diodon holocanthus)

Kufisk
(Lactoria cornuta)

Gul koffertfisk
(Ostracion cubicus)

Flekkete koffertfisk
(Ostracion meleagris)

Rødhalet filefisk
(Pervagor melanocephalus)