Sommerfuglfisker eller skjellfinnefisker er en stor gruppe på omtrent 100 arter av tropiske, marine fisker i familien Chaetodontidae. Vimpel- og pinsettfisker er også med i denne gruppen. Det er ikke Zanclus cornutus, men denne fisken er alikevel tatt med her på grunn av store likhetstrekk med sommerfuglfisker. Sommerfuglfisker ligner på keiserfisk, men mangler gjellelokk-piggen som keiserne har. I akvarier er sommerfuglfisker krevende, dels fordi de ofte har en diett sentrert rundt korallpolypper og dels fordi de kan være lite hardføre.


Filament-sommerfuglfisk
(Chaetodon auriga)

Fireøyet sommerfuglfisk
(Chaetodon capistratus)

Krage-sommerfuglfisk
(Chaetodon collare)

Sal-sommerfuglfisk
(Chaetodon ephippium)

Chaetodon falcula

Småflekket sommerfuglfisk
(Chaetodon guttatissimus)

Chaetodon interruptus

Kleins sommerfuglfisk
(Chaetodon kleinii)

Måne-sommerfuglfisk
(Chaetodon lunula)

Hirsesommerfuglfisk
(Chaetodon miliaris)

Svartrygget sommerfuglfisk
(Chaetodon melannotus)

Hvithodet sommerfuglfisk
(Chaetodon mesoleucos)

Åttebåndet sommerfuglfisk
(Chaetodon octofasciatus)

Morsesommerfuglfisk
(Chaetodon pelewensis)

Fireflekket sommerfuglfisk
(Chaetodon quadrimaculatus)

Gul gittersommerfuglfisk
(Chaetodon rafflesi)

Blåkinnet sommerfuglfisk
(Chaetodon semilarvatus)

Gråtende sommerfuglfisk
(Chaetodon unimaculatus)

Sortbåndet sommerfuglfisk
(Chaetodon vagabundus)

Perleskjellet sommerfuglfisk
(Chaetodon xanthurus)

Vanlig pinsettfisk
(Chelmon rostratus)

Gul pinsettfisk
(Forcipiger flavissimus)

Vanlig vimpelfisk
(Heniochus acuminatus)

Trebåndet vimpelfisk
(Heniochus chrysostomus)

Brun vimpelfisk
(Heniochus varius)

Pyramidesommerfuglfisk
(Hemitaurichthys polylepis)

Zanclus cornutus