Sjøpunger og tunikater er bløtdyr som filtrerer næring fra vannet. De trenger derfor vann med mye næring (plankton og lignende) for å kunne overleve over tid, og egner seg derfor best i dedikerte systemer for ikke-fotosyntetiske, bentiske dyr.


Polycarpa aurata

Trikentrion flabelliforme