Sjøpølser og sjøepler er nært beslektede bløtdyr som som oftest lever av plankton og detritus. De plankton-etende artene kjøpes ofte for deres dekorative nytte, mens de detritus-etende artene ofte brukes som fascinerende nyttedyr. Dessverre inneholder mange sjøpølser og -epler toksiner som kan skilles ut dersom dyret føler seg truet eller blir skadet. I et lite lukket område som et akvarium, kan slike toksiner raskt skade og drepe fisker og andre dyr. I tillegg er det ofte ikke nok mat for mange sjøpølser og -epler i akvarier, og de vil kunne sulte ihjel.


Gul sjøpølse
(Colochirus robustus)

Holothuria edulis

Holothuria hilla

Synapta maculata

Pentacta anceps

Sjøeple
(Pseudocolochirus violaceus)