Sjøfjær og sjøpisker en en type fjærkoraller som er nært beslektet gorgoniaer. Mange arter danner kolonier som kan minne om en fjær mens andre danner kolonier med klubbeform, samtlige har en lang rot som står dypt plassert nede i sedimentene. Sjøfjær og sjøpisker krever nær konstant tilgang på plankton. De foretrekker derfor å plassere seg der det er moderat sterk strøm med mye plankton. Ingen sjøfjær har vist seg å være fotosyntetiske og de fleste er dypvannsorganismer. De er ekstremt vanskelig å holde i live over tid i saltvannsakvarier.


Cavernularia obesa

Pennatula phosphorea