Sjøabborer (Epinephelinae) er en variert gruppe av fisker med som oftest kraftige kropper og stor munn. De er ikke gode svømmere og vil sjeldent svømme særlig fort eller særlig langt. De er stort sett rovfisk som lever av andre fisker og som svelger bytte framfor å bite av biter. På grunn av størrelsen er få arter egnet for fangenskap, og da bare i store akvarier egnet for rovfisk.


Juvelabbor
(Cephalopholis miniata)

Kamelabbor
(Cromileptes altivelis)

Liopropoma aberrans

Liopropoma collettei/em>

Svartsalet korallabbor
(Plectropomus laevis)