Reker, kreps, mantis og hummere har det til felles at de er skalldyr og dermed har et utvendig skjellett (i likhet med krabber og eremitter, som presenteres for seg). Dette skallet må jevnlig skiftes, og dyrene vil da søke skjul i perioden før det nye skallet har hardnet. Det er lett å la seg lure av det gamle skallet til å tro at dyret har dødd. Disse dyrene er generelt små og utgjør dermed ingen gare for de fleste innbyggere i saltvannsakvarier, selv om de som oftest er opportunistiske i matveien. Berømte unntak er mantisreker og en del større muslinger.


Pistolreker
(Alpheus sp.)

Daums revshummer
(Enoplometopus daumi)

Debelius' revshummer
(Enoplometopus debelius)

Enoplometopus occidentalis

Harlekinreke
(Hymenocera picta)

Vanlig pussereke
(Lysmata amboinensis)

Ildreke
(Lysmata debelius)

Kuekenthals pussereke
(Lysmata kuekenthali)

Peppermyntereke
(Lysmata wurdemanni)

Odontodactylus scyllarus

Panulirus versicolor

Hvitflekket anemonereke
(Periclimenes brevicarpalis)

Saronreke
(Saron marmoratus)

Saron rectirostris

Gul boksereke
(Stenopus cyanoscelis)

Vanlig boksereke
(Stenopus hispidus)

Blå boksereke
(Stenopus tenuirostris)

Gyllen boksereke
(Stenopus zanzibaricus)

Sexyreke
(Thor amboinensis)