Piskehaler (familien Nemipteridae) er hovdsaklig bentiske kjøttetere og jakter på mindre fisker, skalldyr og børstmarker, selv om noen få arter lever av plankton.


Dobbel piskehale
(Pentapodus emeryii)