Papegøyefisker regnes enten som en egen familie (Scaridae) eller som en subfamilie (Scarinae) under gyltene. I alle tilfeller er de nært beslektet med gyltene og deler mange trekk med dem. Generelt blir papegøyefisker store og er av denne grunn ikke egnet for de fleste saltvannsakvarier. Det som derimot gjør dem svært ugnet er deres særegne diett: alger som de får i seg ved å spise levende stein. De vil også gnage på levende steinkoraler for å få i seg zooxhantellaene som lever i symbiose med korallene. Denen atferden gjør dem svært destruktive og særdeles lite egnet for de aller, aller fleste saltvannsakvarier. Den spesielle dietten gjør også at de har tragisk dårlig overlevelse i fangenskap, og de aller fleste individer dør i løpet av kort tid.


Tofarget papegøyefisk
(Cetoscarus bicolor)