Mykkoraller er en betegnelse på fjærkoraller som oftest har en struktur som reiser seg fra substratet. Som andre fjærkoraller skiller deg seg fra steinkoraller ved å ikke lage et ytre skjelett av kalsiumkarbonat, men bruker skleritter til å danne semi-rigide strukturer. De kan være både fotosyntetiske og ikke-fotosyntetiske, og inneholder både svært enkle og hardføre koraller og svært vanskelige og sensitive koraller.


Capnella sp.

Cespitularia sp.

Dampia pocilloporaeformis

Lobophytum sp.

Familien Nephtheidae
(Sclero-, Dendro-, m.m.)

Nephthyigorgia sp.

Sarcophyton sp.

Sinularia sp.

Tubipora musica

Xenia sp.