Murener og hageål hører til ordenen Anguilliformes som består av 20 familier, 111 slekter og mer enn 800 arter av marine fisker. Det som kjennetegner disse fiskene er svært lange kropper som avhengig av art kan variere fra 5 cm i lengde til 4 m. De mangler bukfinner og mange arter mangler også brystfinner. Rygg og gattfinnen er fusjonert med halefinnen slik at disse danner et sammenhengende bånd som går langs mesteparten av fiskens kropp. Murener er rovdyr og mange av disse er uegnet sammen med mindre fisker. Hageål er sky, kolonidannende fisker som lever av plankton.


Snøfnuggmurene
(Echidna nebulosa)

Båndmurene
(Echidna polyzona)

Prakthageål
(Gorgasia preclara)

Gråfjesmurene
(Gymnothorax thyrsoideus)

Flekkete koloniål
(Heteroconger hassi)

Spøkelsesmurene
(Pseudechidna brummeri)

Båndmurene
(Rhinomuraena quaesita)