Mandariner eller fløyfisker er små marine fisker i den varierte familien Callionymidae. Denne familien består av 139 arter fordelt på 19 slekter. Mandariner er hovedsaklig å finne i tropiske vann. De er bentiske og tilbringer mesteparten av tiden på bunnen som de saumfarer etter små virvelløse dyr som utgjør dietten deres. På grunn av likheter i utseende og atferd blir ofte mandariner forvekslet med kutlinger. Hann-mandariner kan derimot skilles fra kutlinger ved at de har forlengete stråler i ryggfinnen. Mange mandariner er svært populære akvariefisker, men har også svært dårlig overlevelse da de er vanskelige å venne til preparert fór og derfor trenger et akvarium med store populasjoner av kopepoder og andre småkryp for overlevelse.


Synchiropus circularis

Øyeflekksmandarinfisk
(Synchiropus ocellatus)

Flekkete mandarinfisk
(Synchiropus picturatus)

Grønn mandarinfisk
(Synchiropus splendidus)

Stjernemandarinfisk
(Synchiropus stellatus)