Familien Langinnefisker (Plesiopidae; eng: "longfins", "roundheads" og "spiny basslets") består av 12 slekter som har til felles forlengete bukfinner. Mange av fiskene i denne familien er små, sky rovfisk og ikke mange er vanlige i saltvannsakvarier.


Assessor flavissimus

Belonepterygion fasciolatum

Mirakelfisk
(Calloplesiops altivelis)