I tillegg til å kunne være dekorative og utvise interessant atferd, er kråkeboller populære i saltvannsakvarier som et nyttedyr for bekjempelse av alger.


Arbacia sp.

"Sand dollar"
(Clypeasteroida)

Langpigget kråkebolle
(Diadema setosum)

Tuxedo-kråkebolle
(Mespilia globulus)

Salmacis sp.

Tripneustes gratilla