Krabber og eremitter er skalldyr og har dermed har et utvendig skjellett (i likhet med reker, kreps, hummer og mantisreker, som presenteres for seg). Dette skallet må jevnlig skiftes, og dyrene vil da søke skjul i perioden før det nye skallet har hardnet. Det er lett å la seg lure av det gamle skallet til å tro at dyret har dødd. Disse dyrene er generelt ganske små og utgjør dermed ingen fare for de fleste innbyggere i saltvannsakvarier, selv om de som oftest er opportunistiske i matveien. Det er vanlig å få med krabber som haikere på levende stein.


Actaeodes tomentosus

Calcinus sp.

Dekoratorkrabbe
(Camposcia retusa)

Halloween-eremitt
(Ciliopagurus strigatus)

Clibanarius sp.

Dardanus megistos

Lophozozymus edwardsi

Pompom-krabbe
(Lybia tesselata)

Smaragdkrabbe
(Mithraculus sculptus)

Neopetrolisthes maculatus
(Også kalt N. ohshimai)

Paguristes cadenati

Percnon gibbesi

Trapezia sp.