Kjevefisker (Opistognathidae) er en famile av marine fisker bestående av slektene Lonchopishtus, Opistognathus og Stalix. De er langstrakt fisker med relativt store hoder, øyner og munner. De graver huler i sandig substrat og vil tilbringe det meste av tiden nært disse hulene, som de også vil beskytte mot inntrengere. De er også munnrugere, noe som forenkler oppdrett av dem. I fangenskap er de sky fisker som generelt ikke bør gå sammen med aggressive og svært aktive, større fisker da dette kan føre til at de holder seg i skjul i hulene sine. De bør også ha tykt lag med grov sand for å lage hulene sine. På grunn av dette egner de seg best i dedikerte systemer.


Gulhodet kjevefisk
(Opistognathus aurifrons)

Svarthette-kjevefisk
(Opistognathus randalli)

Blåflekkete kjevefisk
(Opistognathus rosenblatti)