Ildhale- og ormekutlinger er fisker i familien Microdesmidae. Fisker i denne familien finnes i tropiske hav, ofte i huler i gjørme og sand. De er generelt små og den største arten blir ikke større enn 12 cm i lengde. Til tross for navnene er de ikke reelle kutlinger (familien Gobiidae) men har såpass mange likhetstrekk at de har fått samme navn. Mange av artene er populære akvariefisk, men de kan være lite hardføre og mange egner seg best i akvarier uten andre fisker som er aggressive og "brautende".


Fiolett ildhalekutling
(Nemateleotris decora)

Helfrichs ildhalekutling
(Nemateleotris helfrichi)

Vanlig ildhalekutling
(Nemateleotris magnifica)

Skyggekutling
(Ptereleotris evides)

Svarthalet ormekutling
(Ptereleotris heteroptera)

Lyrehale-ormekutling
(Ptereleotris monoptera)

Blå ormekutling
(Ptereleotris microlepis)

Sebra-ormekutling
(Ptereleotris zebra)