Haier og rokker er bruskfisker (Chondrichthyes), dvs fisker der skjelettet består av brusk og ikke bein. Bruskfisk er utstyrt med elektroreseptorer, de såkalte Lorenzinis ampuller. Siden de mangler svømmeblære, har de, med unntak av bunnlevende former, en forstørret og fettfylt lever for å få mest mulig oppdrift. De fleste haier og rokker blir store (> 1 m) og svært få arter er derfor egnet for hold i akvarier. Fraværet av svømmeblære gjør også at de fleste artene er aktiv svømmere og trenger stor plass. Dette betyr at de mest egnete artene er bentisk haier og rokker som tilbringer mye av tiden i ro på sandbunn.


Hvitflekkete bambushai
(Chiloscyllium plagiosum)

Brunbåndet bambushai
(Chiloscyllium punctatum)