Flaggermusfisk (slekten Platax) tilhører familien Ephippidae (spadefisk). Voksne flaggermusfisk er diskformete med lateralt sammenpressede kropper og store rygg- og gattfinner som gir fiskene en triangulær profil. Unge individer har svært store finner noe som gir dem et mer vertikalt, utstrakt utseende. Flaggermusfisk er lite hardføre, store og litt revstrygge, og egner seg derfor ikke særlig godt i fangenskap.


Vanlig flaggermusfisk
(Platax orbicularis)

Mørk flaggermusfisk
(Platax pinnatus)