Dvergabborer (fisker fra familien Pseudochromidae, eng.: "dottybacks") og grammatider (fisker fra familien Grammatidae, eng.: "basslets") kjennetegnes ved å være små (som oftest mindre enn 10 cm i lengde), fargerike og aktive. Alle disse fiskene kan potensielt være aggressive ovenfor mindre fisker, og da spesielt grammatider. De vil også kunne være veldig sky dersom de går sammen med større rovfisker. Dvergabborer har tre eller færre pigger i ryggfinnen mens grammatider har én pigg i brystfinnen. Begge har brutt eller manglende laterallinje.


Royal gramma
(Gramma loreto)

Svartcaps-gramma
(Gramma melacara)

Diadem-dvergabbor
(Pictichromis diadema)

Tofarget dvergabbor
(Pictichromis paccagnellae)

Neon-dvergabbor
(Pseudochromis aldabraensis)

Blålinjet dvergabbor
(Pseudochromis cyanotaenia)

Friedmans dvergabbor
(Pseudochromis fridmani)

Lilla dvergabbor
(Pseudochromis porphyreus)

Pseudochromis sankeyi

Springers dvergabbor
(Pseudochromis springerii)