Korall-identifisering

Ved hjelp av denne guiden skal man kunne identifisere mange av de korallene vi har i våre saltvannsakvarier ned til arts- eller slektsnivå. Guiden er ikke fullstendig, og mange av korallene som aldri eller veldig sjeldent er i handelen, er ikke tatt med. Per i dag er nesten bare fotosyntetiske koraller tatt med. Jeg vil gjøre en innsats senere for å legge inn flere ikke-fotosyntetiske (inkludert gorgoniaer). Det er også store strukturelle variasjoner innad i mange korall-slekter, så har man en atypisk korall er det ikke sikkert denne guiden vil kunne hjelpe.

Når det gjelder steinkoraller er det hovedsaklig strukturelle trekk ved skjelettet som brukes innen identifisering. Disse trekkene er som oftest skjult av korallvevet, slik at identifisering basert på levende koraller kan være vanskelig. I mange tilfeller må man brekke av en bit og fjerne korall-vevet for å kunne se trekkene. Mange av trekkene kan også bare ses ved hjelp av kraftig forstørrelsesglass, f. eks lupe eller mikroskop.

Eventuelle spørsmål, forslag og kommentarer til denne guiden kan rettes i følgende tråd.


START:

- Korallpolyppen har åttesiders symmetri, ofte med åtte fjærete tentakler (pinnuler) → Korallen er en fjærkorall - Gå til STEG 1.

- Korallpolyppen har sekssiders symmetri, ofte med seks eller en faktor av seks tentakler → Korallen er en stjernekorall - Gå til STEG 14.


A: Eksempel på polypper hos en fjærkorall. Legg merke til de åtte, fjærete tentaklene (pinnulene). B: Eksempel på polypper hos en stjernekorall (Montipora sp.). Antallet tentakler for akkurat denne korall-arten er 6 x 2.