Blekksprut og akkarer er sjeldne innbyggere i saltvannsakvarier. Dette skyldes at de kan være vanskelig å få tak i, har kort levetid (typiske for akkarer), er ikke revssikre, og er flinke til å flykte ut av akvariet (blekksprut). Akvarier med blekksprut og akkarer er derfor ofte dedikerte systemer hos akvarister med mye kompetanse og interesse for disse fascinerende skapningene. NB: Blåringet blekksprut er svært farlig og har ingenting å gjøre i akvarier hos hobbyister! Dessverre er disse av og til til salgs, også i Norge, og er derfor tatt med i oversikten under.


Blåringet blekksprut
(Hapalochlaena lunulata)

Metasepia pfefferi