Denne seksjonen viser bakterier som er vanlige i saltvannsakvarier. Enkelte av disse er invasive og vil kunne utgjøre et problem i saltvannsakvarier ved at de gror over eller er toksiske for dyr man vil holde, eller er skjemmende (disse vil da også være samlet i Pest & Plage-seksjonen), andre er harmløse eller nyttige og kan ha viktige regulerende roller for biokjemien i akvariet.


Cyano sp.