Anemoner tilhører ordenen Actinaria blant stjernekorallene og er demed en slektning til knapper og steinkoraller. Anemoner er solitære rovdyr bestående av en fot og en disk med en sentral munn som er omkranset av tentakler som den bruker til å fange bytte. I tillegg til å leve av det de klarer å fange, er mange anemoner fotosyntetiske via symbiose med zooxhantellae. I saltvannsakvarier har man både ornamentale anemoner og pest-anemoner. Mange av de ornamentale anemonene er vanskelige å holde i live, mange av de invasive er vanskelig å bli kvitt.


Hesteaktina
(Actinia equina)

Glassroser
(Aiptasia sp.)

Tubeanemone
(Cerianthus sp.)

Condylactis gigantea

Pizzaanemone
(Cryptodendrum adhaesivum)

Entacmaea quadricolor

Heteractis aurora

Heteractis crispa

Heteractis magnifica

Macrodactyla doreensis

Tubeanemone
(Pachycerianthus fimbriatus)

Phymanthus sp.

Haddonis teppeanemone
(Stichodactyla haddoni)

Stichodactyla tapetum