Dette er organismer som de fleste akvarister mener ikke egner seg i vanlige tropiske saltvannsakvarier. Noen av disse organismene er fiskesykdommer som er ubetinget negative, andre periodiske problemer knyttet til ugunstige næringsverdier, og andre slekter av dyr der enkelte arter kan være fare for beboere i karet.


Glassroser
(Aiptasia sp.)

AEFW
(Amakusaplana acroporae)

"Fløyelssyke"
(Amyloodinium ocellatum)

Bursa granularis

Grønne trådalger
(Bryopsis sp.)

Callithamnion sp.

Grønne trådalger
(Chlorodesmis sp.)

"Hvitprikk"
(Cryptocaryon irritans)

Cyanobakterier

Grønne trådalger
Derbesia sp.

Eunice sp.

Grønne boblealger
Valonia ventricosa