Denne seksjonen viser mange viktige alger og bakterier som er vanlige i saltvannsakvarier. Enkelte av disse er invasive og vil kunne utgjøre et problem i saltvannsakvarier ved at de gror over eller er toksiske for andre dyr man vil holde eller er skjemmende (disse vil da også være samlet i Pest & Plage-seksjonen), andre er harmløse eller nyttige og brukes i refugier eller kan ha viktige regulerende roller for biokjemien i akvariet.


Røde boblealger
(Botryocladia sp.)

Bryopsis sp.

Grønne boblealger
(Caulerpa racemosa) sp.

Callithamnion sp.

Chaetomorpha sp.

Codium sp.

Chlorodesmis sp.

Cyano sp.

Derbesia sp.

Galaxaura sp.

Halimeda sp.

Halymenia sp.

Neomeris annulata

Penicillus capitatus

Valonia ventricosa